De praktijk is per 1 september 2023 gesloten


Relatietherapie

Praktijk relatietherapie is een vrijgevestigde praktijk voor begeleiding bij problemen die zich binnen een partnerrelatie kunnen voordoen. Voorbeelden hiervan zijn voortdurende ruzie, ontrouw, jaloezie, moeizame communicatie, seksuele problemen, uit elkaar groeien, onvrede over sleur en saaiheid, en relatieproblemen als gevolg van ingrijpende levensgebeurtenissen. 

 

Deze problemen veroorzaken vaak veel leed voor de partners en hun omgeving. Ze kunnen leiden tot onder meer stressklachten, gevoelens van angst, middelengebruik en moeilijker kunnen functioneren op het werk. 

 

Naast problemen binnen een partnerrelatie richt de praktijk zich ook op het begeleiden van problemen die zich tussen familieleden, gezinsleden of collega's kunnen voordoen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

  • familieconflicten over situaties uit het verleden, jaloezie of uit elkaar groeien van familieleden
  • conflicten tussen ouders en kinderen of kinderen onderling over uiteenlopende onderwerpen die de sfeer in huis flink onder druk zetten
  • conflicten binnen samengestelde gezinnen door niet goed op elkaar kunnen afstemmen in de nieuwe situatie
  • werk gerelateerde conflicten door stroeve samenwerking tussen collega’s of moeizame communicatie

 

Uitgangspunt is altijd dat er meerdere visies op situaties mogelijk zijn.

Tijdens de gesprekken kunnen verschillende methoden en technieken ingezet worden om bij de problematiek passende begeleiding en ondersteuning te bieden.