Voorkomen is beter dan genezen

Deze week is het verslag ‘Scheiden… en de kinderen dan?’ gepresenteerd aan minister Dekker (Justitie en Veiligheid). In dit verslag staan concrete actielijnen beschreven die zijn opgezet door Platform ‘Scheiden zonder Schade’ onder leiding van André Rouvoet. Mooie rapportage en de moeite meer dan waard om te lezen. Vooral de mail van een van de jongeren van Villa Pinedo maakt indruk. Volgens deze jongere zijn de veranderende relaties binnen het gezin de kern van schade bij kinderen. De relatie tussen ouders, tussen ouder(s) en kind, en tussen de kinderen onderling verandert dusdanig dat vertrouwen in diegenen waar je het meeste van houdt niet altijd meer zo vanzelfsprekend is.

 

Veranderingen in relaties zijn op zich zelf een heel normaal gegeven. Verliefdheid neemt af en hoge verwachtingen over elkaar en de relatie worden na verloop van tijd wat bijgesteld. Te midden van de dagelijkse beslommeringen van werk en gezin is het ook niet zo gemakkelijk om een relatie goed en spannend te houden. De kaarsen worden bij wijze van spreken niet meer elke avond aangestoken tijdens het eten omdat er veel andere zaken ook aandacht vragen. ‘En ze leefden nog lang en gelukkig’ zou daarom aangevuld moeten worden met ‘…omdat ze er hard aan werkten zich verbonden te blijven voelen, ze daarnaast zichzelf bleven ontwikkelen, en ze voldoende vaardigheden in huis hadden om hun gezin goed te laten draaien.’

 

Verbinding, authenciteit en gezamenlijke taken goed kunnen uitvoeren zijn belangrijk in een relatie. En daar moet aan gewerkt worden. Soms is daar professionele hulp bij nodig en relatietherapie kan inzicht geven in problematiek zoals voortdurende ruzie, ontrouw, moeizame communicatie, seksuele problemen, uit elkaar groeien, onvrede over sleur en saaiheid, en relatieproblemen als gevolg van ingrijpende levensgebeurtenissen. Deze problemen veroorzaken veel schade voor de partners en hun kinderen, en kunnen een gezin dusdanig uit balans halen dat het vertrouwen in diegenen die je het meest dierbaar zijn, niet meer zo vanzelfsprekend is.