Coaching

De praktijk biedt naast relatietherapie ook coachingstrajecten aan. 

Je kunt er terecht met de volgende klachten:

  • overbelasting, bijvoorbeeld door mantelzorg, drukke baan en/of gezin
  • moeilijker kunnen aanpassen aan ingrijpende levensgebeurtenissen, zoals een ernstige of chronische ziekte, verlies van baan, echtscheiding, of rouw
  • klachten die te maken hebben met tijdelijk wonen en/of werken in Nederland, of het terugkeren in Nederland na een periode van wonen en/of werken in het buitenland

Klachten staan niet op zichzelf

Uitgangspunt van de hulpverlening is dat het ontstaan, aanhouden en het herstel van een klacht een samenspel is van biologische, psychische en sociale factoren. Voorbeelden hiervan zijn erfelijkheid, voeding, persoonlijkheidskenmerken, gezin, vrienden, en werk. Met name de psychische en sociale factoren zullen tijdens de coaching gesprekken aan de orde komen.