Coaching

De praktijk biedt naast relatietherapie ook coachingstrajecten aan. 

Je kunt er terecht met de volgende klachten:

  • klachten door overbelasting, bijvoorbeeld door mantelzorg, drukke baan en/of gezin
  • stress klachten zoals opgejaagd gevoel, slapeloosheid, vergeetachtigheid en piekeren
  • vastlopen in studie of werk
  • aanpassingsproblematiek, dat wil zeggen psychische problemen bij het aanpassen aan ingrijpende levensgebeurtenissen, zoals een ernstige of chronische ziekte, verlies van baan, echtscheiding
  • problemen met verwerken van rouw
  • problemen die te maken hebben met betekenisgeving
  • problemen die gerelateerd zijn aan het tijdelijk wonen en/of werken in Nederland, of het terugkeren in Nederland na een periode van wonen en/of werken in het buitenland

Uitgangspunt van de hulpverlening is dat klachten een samenspel zijn van biologische, psychische en sociale factoren. Voorbeelden hiervan zijn erfelijkheid, voeding, persoonlijkheidskenmerken, gezin, vrienden, en werk. Deze factoren bepalen hoe kwetsbaar of hoe veerkrachtig iemand is.

 

Klachten staan niet op zichzelf. Ze hebben te maken met veranderingen in de sociale omgeving en de manier waarop iemand met deze veranderingen omgaat. Een klacht is als het ware een antwoord op veranderingen waar iemand minder goed mee om kan gaan.