Wat is het doel in je leven

Je staat vast niet dagelijks stil bij je levensdoel en bij wat zin en betekenis geeft aan je leven. Mogelijk ga je er pas actief naar op zoek wanneer er iets moeilijks gebeurt in je leven, of wanneer het allemaal even niet zo lekker loopt. Dan ga je nadenken over vragen als: Wie ben ik? Wat vind ik echt belangrijk in mijn leven? en Wat maakt mijn leven de moeite waard?

 

De vraag naar wie je bent gaat over persoonlijkheid en karakter eigenschappen. Wat onderscheidt jou van een ander? Ben je spontaan in je reacties of denk je eerst eens goed na voordat je wat zegt. Past hulpvaardig, goed georganiseerd, emotioneel stabiel en open staan voor nieuwe ervaringen bij je, of gedraag je je eerder wat competitief, werk je zonder structuur, maak je je veel zorgen en hou je alles liever zoals het is. 

 

Om antwoord te kunnen geven op wat je belangrijk vindt in je leven heb je inzicht in je persoonlijke waarden nodig. Voorbeelden van waarden zijn: vriendschap, gezondheid, rechtvaardigheid, vrijheid, autonomie, verbondenheid, sociale erkenning, familie, zekerheid, kennis, zelfontplooiing, … en deze opsomming is nog lang niet compleet. Misschien is voor jou onafhankelijkheid een groot goed, of is een gevoel van verbinding essentieel voor je welbevinden. Persoonlijke waarden inspireren en motiveren je, en zetten je in beweging. Als vriendschap voor jou belangrijk is dan zul je betrokken zijn bij het wel en wee van je vrienden en moeite voor hen doen. Past ‘familiemens’ bij je, dan zul je het fijn vinden om bij je familie te zijn, ben je loyaal naar hen toe, hou je familietradities misschien wel in ere en zul je veel tijd een aandacht aan hen besteden.

 

Dat wat je het allerleukste vindt om te doen, je idealen en alles waar je warm voor loopt, maakt dat je je leven de moeite waard vindt. Het geeft je een doel om voor te gaan, je wordt er blij van en het geeft je energie. Het maakt dat je helemaal opgaat in je bezigheden, je werk of gezin, om maar wat voorbeelden te noemen. Dat wat je de moeite waard vindt geeft betekenis aan je leven, en dat hoeft niet altijd iets groots te zijn. Geluk zit in kleine dingen, zoals wandelen in een prachtig bos met kwetterende vogels of wakker worden op een zonnige dag!

 

Hoe ziet jouw top 5 van waarden eruit?

Waar krijg je energie van?

Van welke kleine dingen kun jij genieten?