Relatietherapeut

Mijn naam is Margriet Vermeiden en na mijn universitaire studie psychologie heb ik me gespecialiseerd in systeemtherapie en emotionally focused therapy (EFT). Systeemtherapie is een vorm van therapie die zich richt op relaties tussen mensen en mogelijke invloed van omgevingsfactoren (bijvoorbeeld gezin, werk, cultuur) op die relaties. EFT biedt een kader waarbinnen relatiepatronen en onderliggende emoties bekeken kunnen worden. Dit is een waardevolle aanvulling op de systeemtheorie. 

Ik werk vanuit de visie dat ‘stevig op eigen benen staan’ en ‘verbonden zijn met je partner’ de basis vormen van een partnerrelatie. Met deze begrippen wordt onder meer de eigen ontwikkeling, identiteit en carrière bedoeld, en de behoefte aan waardering, steun, veiligheid en liefde. Er is in een relatie altijd wat spanning tussen de behoefte aan eigen ruimte en de behoefte aan verbinding met elkaar. Deze behoeften sluiten elkaar niet uit, maar kunnen elkaar positief versterken; de partners kunnen goed zelfstandig functioneren vanwege de veilige verbondenheid met de ander. Echter, het spanningsveld kan ook relatieproblemen tot gevolg hebben, bijvoorbeeld doordat de relationele behoeften niet goed gerealiseerd worden.

 

In relaties gaat het niet alleen om behoeften; partners hebben ook gemeenschappelijke taken. Voorbeelden hiervan zijn: de zorg voor kinderen of familieleden, voorzien in werk, inkomen en in levensbehoeften zoals voeding, kleding en huisvesting, en het onderhouden van gezamenlijke sociale contacten. Problemen op dit gebied kunnen ergernis, frustratie en ruzie tot gevolg hebben, en verstoren op den duur de relatie.

 

Gedurende de gesprekken verkennen partners wat ze nodig hebben binnen hun relatie. Leidraad is dat er meerdere visies op situaties mogelijk zijn. Door een integratieve werkwijze, dat is een manier van werken waarbij verschillende methoden en technieken ingezet kunnen worden, bied ik begeleiding en ondersteuning aan die past bij de problemen waarmee de partners zich hebben aangemeld.