Systeemtherapie

Naast problemen binnen een partnerrelatie richt de praktijk zich ook op het begeleiden van problemen die zich tussen familieleden, gezinsleden of collega's kunnen voordoen. Dit wordt systeemtherapie genoemd.

 

Enkele voorbeelden van problemen binnen ‘systemen’ zijn

  • familieconflicten over situaties uit het verleden, jaloezie of uit elkaar groeien van familieleden
  • conflicten tussen ouders en kinderen of kinderen onderling over uiteenlopende onderwerpen die de sfeer in huis flink onder druk zetten
  • conflicten binnen samengestelde gezinnen door niet goed op elkaar kunnen afstemmen in de nieuwe situatie
  • werk gerelateerde conflicten door stroeve samenwerking tussen collega’s of moeizame communicatie

Uitgangspunt bij systeemtherapie is dat het probleem van een gezinslid invloed heeft op het hele gezin. Er moet vaak iets veranderen in het gezin om dat probleem op te lossen. Bijvoorbeeld omdat een gezinslid door zijn of haar reacties het probleem onbewust mede in stand houdt. Dit geldt ook voor problemen binnen families en werksituaties. 

 

Systeemtherapie gaat er verder van uit dat er meerdere visies op situaties mogelijk zijn, en binnen de therapie kunnen verschillende methoden en technieken ingezet worden om bij de problematiek passende begeleiding en ondersteuning te bieden.